This web site is not optimized for IExplorer, is better to use Mozilla Firefox or Chrome

6fkb_espi.jpgLa fisioteràpia respiratòria pediàtrica és l'art i ciència del tractament dels pacients amb patologies, dificultats o síndromes respiratoris, per mitjà de tècniques o ajudes manuals.

De fet, la fisioteràpia respiratòria pot arribar a substituir alguns tractaments farmacològics innecessaris o merament pal·liatius, i en altres casos oferir una millor absorció dels mateixos.

És una disciplina de la fisioteràpia amb resultats immediats en la qualitat de vida de l'infant / a i de la família, perquè afavoreix el drenatge de secrecions i millora la respiració dels petits / es.

D'entre els objectius principals, podem destacar:

 • Facilitar l'eliminació de secrecions (moc) traqueo-bronquials.
 • Disminuir la resistència de les vies aèries (resistència a l'entrada de l'aire).
 • Prevenció de les infeccions respiratòries.
 • Facilitar el treball respiratori i afavorir l'intercanvi gasós.
 • Augmentar la tolerància a l'esforç.
 • Millorar la qualitat de vida.


Indicacions principals:

 • Neumopatía per inhalació.
 • Aclariment mucociliar (neteja o drenatge de l'moc de les vies aèries).
 • Grans sedacions.
 • Problemes ventilatoris o dificultats respiratòries).
 • Síndromes toràcics aguts.
 • Pacients amb ventilació mecànica.


Arribats a aquest punt, ens podrem preguntar en què patologies o problemes s'utilitza la fisioteràpia respiratòria? Aquestes són les més freqüentment tractades:

 1. Bronquiolitis: infecció de cèl·lules dels bronquíols, en nens de 0 a 2 anys.
 2. Bronquitis: infecció dels bronquis.
 3. Asma.
 4. Pneumònia: infecció d'un o ambdós pulmons, que pot ser causada per virus, bacteris, paràsits o fongs.
 5. Fibrosi quística: malaltia genètica greu, que dóna una sèrie d'afectacions corporals, i entre elles, una afectació pulmonar progressiva.
 6. Atelèctasi: col·lapse d'una regió pulmonar o col·lapse massiu d'un o dos pulmons, que motiva la impossibilitat per realitzar l'intercanvi gasós. Això és provocat per una obstrucció de les vies aèries.
 7. Bronquiectàsies: dilatació anormal dels bronquis irreversible, com a resultat d'una patologia congènita o adquirida. Normalment se sol desenvolupar en la infància fruit d'una infecció bronquial greu en què s'hagin destruït els elements de sosteniment de la paret bronquial.
 8. Drepanocitosi: malaltia crònica que provoca destrucció dels hematies o glòbuls vermells de la sang, i que per tant provoca dificultats respiratòries.

 

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.  [ more info ]