This web site is not optimized for IExplorer, is better to use Mozilla Firefox or Chrome

Què és el Winner Flow?
 23-03-2020 21:34:45

Què és el Winner Flow:


El winner flow consta d’un tub insuflador regulable que ens ofereix diferents graus de resistència a l’aire que espirem a través seu, provocant una activació reflexa de la musculatura abdominal profunda. 

És una eina que fem servir habitualment en els nostres tractaments de rehabilitació abdómino-pelviana, per tal d’ activar d’una forma més eficient el múscul transvers abdominal.
Utilitzarem aquest dispositius en aquells casos de pacients on volguem fer un despertar del múscul transvers de l’abdomen, com per exemple:

 • En la rehabilitació post-part en la que hi ha una desprogramació de la faixa abdominal profunda per l’augment del seu volum durant l’embaràs.
 • En casos de diàstasi abdominal per tal d’afavorir la unió entre els músculs rectes de l’abdomen. 
 • En pacients amb sintomatología pèlvica on la causa és un augment de presió intraabdominal. Per exemple en casos de incontinència urinària d’ esforç o d’urgència, coxigodínia, dolor pelvià crònic
 • En aquells casos on hi hagi una manca de consciència corporal i el tractament requereixi fer un treball abdominal. 

Si no disposem d’un d’aquests dispositius a casa podem fer ús d’altres alternatives, com per exemple bufar per una canyeta de refresc o espirar resistint la sortida de l’ aire fent un soroll de “F”, “S” o “Z”.  


Per tal d’aconseguir integrar aquesta activació abdominal profunda dins de la globalitat del cos, podem utilitzar aquestes estratègies de forma combinada amb altres exercicis d’entrenaments de la faixa abdominal, com el mètode 5P, la gimnàstica abdominal hipopressiva o els exercicis de core. 

 

        

DOLOR LUMBAR i DESPESA ENERGÈTIC DE LA MARXA
 07-02-2020 08:48:43

2i8h_caminar.jpg

Els adults, sovint experimenten dolor lumbar que s'irradia a una extremitat inferior. Aquest és un signe distintiu comú de dolor lumbar crònic amb radiculopatia (CLBPR, Chronic Low Back Pain with Radiculopathy).

La radiculopatia és la compressió d'una arrel nerviosa, que pot provocar dolor irradiat i elèctric al llarg de les extremitats inferiors (p. Ex: ciàtica).
Els estudis han demostrat que aquest tipus de dolor, pot conduir a una limitació de la deambulació i a una disminució de la velocitat de la marxa. En conseqüència, les persones amb CLBPR tenen taxes més altes de deteriorament energètic (mesurat pel consum d'oxigen), menys força a les cames i menor resistència funcional, resultant en un major risc de problemes de salut.

A més d'això, el deteriorament energètic també pot resultar en una disminució de la distància de deambulació i, per tant, el CLBPR prediu una disminució en la velocitat de la marxa.


Això és preocupant perquè la velocitat de la marxa i la disminució de la qualitat de vida estan associades, i això comporta a un major risc de discapacitat.
Però això té SOLUCIÓ! A l'abordar el dolor, una FISIOTERAPEUTA pot millorar indirectament el cost energètic de caminar i, per tant, reduir el risc de disminució de la mobilitat i la discapacitat.

        

Què és la SARCOPÈNIA
 29-01-2020 23:16:04

6irl_sarco.jpgÉs una disminució significativa de la massa muscular que té efectes perjudicials sobre la mobilitat funcional i la independència, que apareix amb l’envelliment. El risc de patir aquesta patologia augmenta fonamentalment amb l’edat i amb la inactivitat. Sabies que el 50% de les persones de més de 80 anys, tenen sarcopènia?

Per a ser diagnosticat/da de sarcopènia, s’han de complir almenys 2 dels següents 3 criteris: baixa massa muscular, baixa força muscular i/o baix rendiment físic.

Els estudis actuals han demostrat que, els exercicis fàcils de realitzar al domicili i que no requereixen pesos o equips d’exercici, poden tenir un impacte significatiu en la massa muscular i en la força funcional d’un individu. Per tant, l’exercici basat en el pes corporal és fonamental per a prevenir i/o millorar aquesta pèrdua de força funcional i per tal d’augmentar la massa muscular dels ancians/es, i així prevenir les conseqüències relacionades amb la sarcopènia, com ara serien les caigudes, fractures, pèrdua d’autonomia...

Ara bé, què significa això? Bàsicament, que el treball de força no només s’ha de realitzar durant la joventut, sinó que els experts recomanen realitzar-lo al llarg de tota la vida, adaptant aquest entrenament a les diferents etapes de la vida. La força és imprescindible per a l’autonomia, de forma que és molt important mantenir un mínim nivell.

Al Centre Núria Caballé som experts en exercici terapèutic, i podrem individualitzar la pauta d’exercicis de força, equilibri i coordinació per a que puguis prevenir o tractar la sarcopènia, millorant així la teva qualitat de vida!

Mai deixis de moure’t!

        

L'Osteopatia com a eina per cuidar i millorar la salut del nadó i la mare
 28-01-2020 22:05:39

6irl_osteomamibb.jpgL’osteopatia pediàtrica consisteix en el tractament manual del nadó per millorar els teixits i estructures per tal que el seu sistema funcioni millor.

Aquest camí el va iniciar Violna Fryman en EEUU i va continuar a França on existeix una gran tradició en l’osteopatia pediàtrica.

La base d’aquesta eina és tractar sobretot les patologies o disfuncions més comuns del neonat com poden ser: torticolis congènites, asimetries cranials, displàsia de maluc, nadons prematurs, problemes digestius tant de reflux, còlics del lactant i estrenyiment. Aquets son els motius de consulta mes comuns que trobem en clínica. També hi ha una gran part de disfuncions que afecten al sistema respiratori com per exemple, bronquitis, asma o sinusitis. Els tractaments no son invasius pel nadó i els beneficis poden ser molt importants.

En els casos on la patologia es més greu, la relació entre l’equip multidisciplinari, el metge, logopeda, fisioterapeuta i/o terapeuta ocupacional es essencial per la bona salut del nen. Altres aspectes que també tindrem presents del nadó seran:

 • Les posicions al dormir, ja que si pateix una plagiocefàlia podrien empitjorar la clínica. En aquests casos es molt important que els pares en siguin conscients.
 • L’alimentació que porta, si es llet materna o biberó. La succió es un reflex molt important pel desenvolupament de l’esfera cranial en el nen.
 • L’utilització excessiva dels xumets, poden arribar a deformar el paladar del nen afectant a les tensions que es crearan amb el desenvolupament del crani.

Són moltes les disfuncions i patologies que podem trobar en pediatria i que poden ser tractables. No ens hem d'oblidar que l'osteopatia infantil també tracta a nens més grans. Els problemes més freqüent son escoliosis, cefaleas, alteracions estructurals com valg o var de genolls i/o problemes relacionat amb el creixiemt.

Així doncs, l’osteòpata farà una recollida d’informació dels pares de tota la part relativa a l'embaraç, el part i seguidament obtindrà els antecedents necessaris del nadó, des de el moment de néixer (neonatal) fins al període post natal o infància. El tractament es basa en teràpia manual no invasiva, amb tècniques suaus que intenten ajudar a normalitzar les funcions i/o disfuncions del nadó.

“Obtenim increïbles resultats quan es permet al nen que desenvolupi tot el seu potencial. En un tractament jo només els deixo que siguin tot el que volen ser. Ells son els que realitzen la curació, jo només obro la porta” Dra. Viola Frymann

 

L'Importància del part pel nadó i la mare

Tots sabem que el part es un moment molt intens pels pares i mares però cada vegada més, es té més en compte l’experiència del nadó quan ha de sortir del ventre matern. L’estrès, la tensió emocional i tot el procés que comporta el naixement, pot tenir un efecte més traumàtic pels nadons.

Aspectes com la duració del part, l’experiència de la mare, les hores de dilatació, l’estat de la musculatura del sol pelvià, l ‘instrumentació utilitzada, l’episiotomia i la posició de la pelvis de la mare son dades rellevants per la nostre historia clínica i per poder entendre i avaluar l’estat de salut tant de la mare com del nadó.

És important que es faci una bona revisió ginecològica per part del metge, fisioterapeuta i osteòpata per garantir la bona salut del sol pelvià i la bona mecànica de la pelvis per així evitar problemes futurs de mals d'esquena, incontinència i debilitat de la musculatura del periné.

Cuidem el nostre cos.

        

Entendre el concepte CORE
 28-01-2020 22:02:24

6irl_core.jpgCONCEPTE ‘’CORE’’

El terme CORE o zona mitja del cos engloba tots els músculs de la regió central del cos, i constitueix el nostre centre de gravetat. Gràcies a aquesta musculatura central, podem controlar la posició i moviment del tronc sobre la pelvis, permetent així la transferència a les extremitats d’un moviment i forrça òptims. Per tant, és un vincle crucial entre la força de les extremitats, ja que les estabilitza mentre duem a terme el moviment.250_73hl_core.png

Per entendre-ho de forma més fàcil, imaginem que les nostres extremitats es troben formant les dues palanques o braços d’una balança, i el CORE forma el braç o palanca central, que fa de contrapés dels dos extrems. Si no tenim una correcta estabilitat d’aquesta zona central, la balança es decantarà de forma exagerada cap a una banda o una altra, i per tant serà molt fàcil que provoquem compensacions i/o gestos erràtics durant els moviments de les nostres extremitats, provocant així dolors lumbars, disfuncions articulars, lesions musculars, etc.

73ff_Captura de pantalla 2019-04-11 a la(s) 23.28.59.png

Al Centre Núria Caballé donem molta importància al CORE, ja que integrem el coneixement d’aquest concepte en la majoria dels nostres tractaments. A més, realitzem classes dirigides de gimnàstica abdominal hipopressiva i del méode 5p, disciplines en les quals treballem aquesta musculatura. 

        

Què és el CRANIOMETRE?
 28-01-2020 21:39:17

6fka_pedia craneo.jpgUn dels motius de consulta més habituals avui en dia en osteopatia pediàtrica són les deformitats cranials, i dins d'aquestes la plagiocefàlia és la més freqüent.
Quan un nadó ve a la consulta, necessitarem recopilar informació clínica detallada de com va anar l'embaràs, el part i del comportament i preferències posturals del nadó desde que va néixer.

 
Un cop tenim tota aquesta informació, fem tota l'exploració visual i palpatòria, acompanyada si és possible de fotografies de l'esfera cranial i prenem mesures del crani amb un aparell anomenat craniometre.


El craniometre consisteix en una banda elàstica que es col·loca al voltant del cap, intentant abarcar la circunferència més gran possible, on hi ha una fletxa dibuixada que s'ha d'alinear amb el nas, i unes creuetes que ens donaran els punts de referència per prendre les medicions. Aquestes mediciones les prendrem amb un mesurador específic per crani, el qual ens donarà un valor en mm.
A partir d'unes mesures concretes, podrem valorar el grau d'asimetria cranial. Això ens permetrà determinar la gravetat de cada cas i derivar si fos necessari, poder realitzar l'acció terapèutica més adient i tenir dades objectives per valorar l'evolució de la deformitat i de l'efectivitat del tractament. 

        

BENEFICIS DE L’ACTIVITAT FÍSICA SOBRE EL DOLOR MÚSCUL-ESQUELÈTIC DE TREBALLADORS/ES D’OFICINA
 28-01-2020 21:36:34

6fkb_lumbar ofi.jpgSabies què? Les troballes recents confirmen que la presència de dolor múscul-esquelètic a nivell cervical i lumbar en treballadors d’oficina està associada a la manca de capacitat física. En concret, s’ha vist que el dèficit de força d’abducció d’espatlles (elevació lateral del braç) i de flexibilitat d’esquena predisposen a patir aquests símptomes.

 Actualment, el treball d’oficina és un dels més comuns, i alhora dels més sedentaris. A més, en aquest grup de població, les patologies múscul-esquelètiques són molt freqüents. Tot i que la mancança d’exercici físic no és la única causa del dolor (ja que aquest està influenciat per un gran nombre de factors morfològics, psicosocials o relacionats amb l’activitat de l’individu), podem afirmar que els programes d’exercici poden ser efectius per a reduir la incidència d’aquests problemes en aquest grup de població.

Al Centre Núria Caballé ens apassiona l’activitat física i l’esport, i de fet podem crear un programa d’exercicis i estiraments individualitzat per a que puguis prevenir aquests problemes de l’aparell locomotor. A més, podem adaptar-lo de forma que el duguis a terme a l’oficina!

Per altra banda, disposem d’un servei de marxa nòrdica terapèutica i de grups de gimnàstica terapèutica, disciplines que et poden ajudar a mantenir un nivell adequat d’activitat física setmanal! No dubtis en contactar-nos.

        

EL BRUXISME I EL DOLOR OROFACIAL
 28-01-2020 21:33:52

6fka_boca1.jpgEls trastorns temporo-mandibulars constitueixen un conjunt de situacions clíniques de diversa etiologia però que té en comú la possibilitat d'alterar funcionalment l'aparell masticatori. Suposen la causa no odontològica més freqüent de dolor orofacial i s'associen amb problemes d'oïda, vertígens, deglució atípica o problemes a la regió cervical.

L'estudi de l'ATM en relació amb el segment cervical, rau en la relació que hi ha entre les estructures anatòmiques que relacionen aquestes dues parts de el cos.

A més, el patró postural pot afectar la regió cervical i per tant a l'ATM. Aquest fenomen es pot entendre per la relació que hi ha entre els nuclis trigeminals i les vertebres C1-C2.  Per tant, els músculs de l'ATM i coll tenen un paper essencial en l'estàtica de l'raquis cervical.


El bruxisme és un trastorn de el moviment en el sistema masticatori, caracteritzat entre altres per apretari les dents durant el son o la vigília. El bruxisme és provocat per la contracció simultània dels músculs mastegadors (masseter i temporal en gran mesura), aquestes contraccions poden arribar a esgotar el múscul i contracturar-lo provocant dolor a la regió o un dolor referit cap al cap o cara. Per això, molts mals orofacials tenen relació amb la musculatura masticatòria i facial.

Aquest trastorn cada vegada és més freqüent, els pacients el descriuen com un dolor a la regió orofacial que té un curs fluctuant de dolor i intensitat, però el que realment preocupa el que pateix aquesta disfunció és la durada, ja que, en moltes ocasions aquestes tendeix a cronificar-se.

Si és cert, que aquesta entitat, no és provocada per una única causa, sinó que és un sumatori de situacions clíniques i personals que fan que s'instauri aquest patró, per això, l'enfocament terapèutic ha de engolbar a tot un equip multidisciplinari incloent revisions amb el dentista, maxil·lofacial, fisioterapeuta i osteòpata.

        

LA FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA PEDIÀTRICA
 28-01-2020 21:31:20

6fkb_espi.jpgLa fisioteràpia respiratòria pediàtrica és l'art i ciència del tractament dels pacients amb patologies, dificultats o síndromes respiratoris, per mitjà de tècniques o ajudes manuals.

De fet, la fisioteràpia respiratòria pot arribar a substituir alguns tractaments farmacològics innecessaris o merament pal·liatius, i en altres casos oferir una millor absorció dels mateixos.

És una disciplina de la fisioteràpia amb resultats immediats en la qualitat de vida de l'infant / a i de la família, perquè afavoreix el drenatge de secrecions i millora la respiració dels petits / es.

D'entre els objectius principals, podem destacar:

 • Facilitar l'eliminació de secrecions (moc) traqueo-bronquials.
 • Disminuir la resistència de les vies aèries (resistència a l'entrada de l'aire).
 • Prevenció de les infeccions respiratòries.
 • Facilitar el treball respiratori i afavorir l'intercanvi gasós.
 • Augmentar la tolerància a l'esforç.
 • Millorar la qualitat de vida.


Indicacions principals:

 • Neumopatía per inhalació.
 • Aclariment mucociliar (neteja o drenatge de l'moc de les vies aèries).
 • Grans sedacions.
 • Problemes ventilatoris o dificultats respiratòries).
 • Síndromes toràcics aguts.
 • Pacients amb ventilació mecànica.


Arribats a aquest punt, ens podrem preguntar en què patologies o problemes s'utilitza la fisioteràpia respiratòria? Aquestes són les més freqüentment tractades:

 1. Bronquiolitis: infecció de cèl·lules dels bronquíols, en nens de 0 a 2 anys.
 2. Bronquitis: infecció dels bronquis.
 3. Asma.
 4. Pneumònia: infecció d'un o ambdós pulmons, que pot ser causada per virus, bacteris, paràsits o fongs.
 5. Fibrosi quística: malaltia genètica greu, que dóna una sèrie d'afectacions corporals, i entre elles, una afectació pulmonar progressiva.
 6. Atelèctasi: col·lapse d'una regió pulmonar o col·lapse massiu d'un o dos pulmons, que motiva la impossibilitat per realitzar l'intercanvi gasós. Això és provocat per una obstrucció de les vies aèries.
 7. Bronquiectàsies: dilatació anormal dels bronquis irreversible, com a resultat d'una patologia congènita o adquirida. Normalment se sol desenvolupar en la infància fruit d'una infecció bronquial greu en què s'hagin destruït els elements de sosteniment de la paret bronquial.
 8. Drepanocitosi: malaltia crònica que provoca destrucció dels hematies o glòbuls vermells de la sang, i que per tant provoca dificultats respiratòries.

 

        

EIX HIPOTÀLAM HIPOFISARI GONADAL. Problemes hormonals
 28-01-2020 21:28:22

6fka_hormonas.jpgEl cicle menstrual està regulat per hormones, de les quals destaquem les següents per la seva importància:

 • La FSH (hormona folículo- estimulant) i la LH (hormona Lútia)
 • el Estradiol
 • la progesterona

Però com influeixen en el cos?

Per entendre el següent procés, cal deixar clar dos conceptes bàsics:

 • El Hipotàlem: és una part de cervell que s'encarrega de controlar el funcionament de sistema nerviós i l'activitat de la hipòfisi.
 • La Hipòfisi: glàndula que es troba al cervell i s'encarrega, entre moltes accions d'enviar hormones.

Si entenem això, podrem deduir que l'hipotàlem envia una primera senyal a la hipòfisi perquè aquesta comenci a segregar aquestes hormones (FSH i LH), aquestes són enviades a la sang fins que arriben a l'ovari per estimular-lo.

Aquesta estimulació provoca que s'alliberi estradiol en la primera fase de l'cicle menstrual, un cop es passa el primer episodi de l'ovulació s'allibera progesterona.

En condicions normals aquestes quatre hormones van augmentant i disminuint en funció del moment en que es trobi el cicle menstrual. Les alteracions relacionades amb aquest eix poden ser tan comuns com ovaris poliquístics, l'hipotiroïdisme, la hiperprolactinèmia o el cortisol. Analitzarem algunes situacions i entendrem la seva importància:

- La prolactina (PRL): Es forma a la hipòfisi. La PRL és un inhibidor de les gonadotropines (GnROH) són les hormones que diuen a la hipòfisi que comencin a fabricar LH i FSH, amb la qual cosa influeix en l'eix gonadal. En molts casos, la Prolactina pot estar augmentada per factors com l'estrès, a major estrès major secreció de Prolactina i per tant mes afectació d'aquest eix.

- El cortisol: És l'hormona per de l'estrès. Aquesta s'encarrega de generar un estat d'alerta per si ens trobem en una situació amenaçant. Aquest estrès, el considerem com a bo i necessari per complir totes les funcions reguladores de l'organisme. El problema s'esdevé quan patim  d'un estrès crònic, això comporta un excés d'aquesta hormona en el nostre cos. Els símptomes clàssics d'awuest augment són: cansament, dolor muscular, fatiga, insomni i afectació de la fertilitat. Com ja hem parlat anteriorment, el cicle menstrual ve determinat per l'acció de diverses hormones, una d'elles la Progesterona. La progesterona es relaciona íntimament amb el cortisol, fins al punt que a major cortisol o estrès, menor serà la concentració de progesterona i amb la qual cosa, major afectació de les seves funcions, tant en el cicle menstrual com reproductives.

 

        
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las 'cookies'. Sin embargo, puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.  [ more info ]